Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Эрүүл монгол хүн

Жил: 2007

Зорилго:  “Эрүүл монгол хүн” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх энгийн, үр дүнтэй, хямд төсөр арга замыг судалж үзсэний үндсэн дээр нотолгоонд суурилсан баримт  бүхий санал боловсруулах

Үйл ажиллагаа: 

  • Мэдээлэл баримт цуглуулах, уншиж тоймлох
  • Үйл ажиллагааны санал боловсруулж дүгнэлт гаргах, тайлан бичих
  • Үйл ажиллагаанд шаардлагатай хөрөнгийн тооцоо хийх 

 

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Эрүүл мэндийн яам

Төсөв: 1.701.500 төгрөг

 

2009-08-27 08:27:51 Уншсан 2769 Хэвлэх

Secondary Content

Анхдугаар бага хурал

Мэдээлэл

Зэргийн шалгалт