Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Үндэсний Нөхөн Үржихүйн Хөтөлбөрт зориулсан удирдлагын арга хэрэгслийн цомог боловсруулах

Жил: 2004 
 
Зорилго: Үндэсний Нөхөн Үржихүйн хөтөлбөрт зориулан арга хэрэгслийн цомог боловсруулж техникийн туслалцаа үзүүлэх

Зорилт:

 1. Удирдлагын заавар болон хөтөлбөрийг дэмжих материал боловсруулж  Үндэсний Нөхөн үржихүйн хөтөлбөрт техникийн туслалцаа үзүүлэх
 2. Нөхөн Үржихүйн хөтөлбөрийн удирдлагуудад сургалт явуулах 

Үйл ажиллагаа:

 1. НЭМ, эрүүл мэндийн удирдлагын чиглэлээр урьд нь хийгдсэн баримт материал болон бусад хөтөлбөрүүдийг дахин хянах
 2. Хамтран ажилладаг аймаг, дүүрэг, сум, багийн одоогийн удирдлагын ажлын гүйцэтгэлээс  мэдээ баримт цуглуулж дүн шинжилгээ хийх
 3. Шийдвэр гаргагчид ба хамтрагчдын эргэх холбоо бүхий Нөхөн Үржихүйн хөтөлбөрт зориулсан удирдлагын арга хэрэгслийн цомгийг боловсруулах
 4. Нөхөн Үржихүйн Хөтөлбөрт зориулан удирдлагын сургалтын материалаар хангахад туслалцаа үзүүлэх
 5. Нөхөн Үржихүйн хөтөлбөрийн удирдагч нарт зориулан сургалт явуулж сургалтын материалаар хангах
 6. Нөхөн Үржихүйн хөтөлбөрт зориулан удирдлагын сургалт зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх

Үр дүн:

 1. Нөхөн Үржихүйн Эрүүл Мэндийн Удирдлагын арга хэрэгслийн цомгийг боловсруулсан.
 2. Сургалтын материал боловсруулж, сургалт зохион байгуулсан.
 3. Сургагч багш нарт сургалт зохион байгуулсан. 

Санхүүүжүүлэгч байгууллага: НҮБ-ийн Хүн Амын Сан 

 

Төсөв: US$ 7900 

 
Хамтрагч байгууллага: ЭМЯ, Хүн ам зүйн хөтөлбөрийн удирдлагын Олон Улсын зөвлөл, Малайзад төвтэй Олон Улсын Төрийн бус байгууллага

 

 

2007-06-27 10:14:14 Уншсан 2685 Хэвлэх

Secondary Content

Анхдугаар бага хурал

Мэдээлэл

Зэргийн шалгалт