Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Монгол улс дахь нийгмийн эрүүл мэндийн магистрын сургалтын хэрэгцээнд хийсэн үнэлгээ

Он2004
 
Зорилго: Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн сургалтын одоогийн байдал болон хэрэгцээг үнэлж, түүнийг сайжруулах стратегийг тодорхойлох
Зорилт: Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн сургалтын одоогийн байдал болон хэрэгцээг үнэлэх, үүнийг сайжруулах стратегийг тодорхойлох

Үйл ажиллагаа:

  • Олон улсын хэмжээний лавлагаа материал ном зохиолуудын тойм судалгаа,
  • Үндэсний хөтөлбөрүүд, хууль тогтоомжууд зэрэг холбогдох баримт бичгийн тойм судалгаа,
  • Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнууд, удирдагчид, эрүүл мэндийн салбарын төрөл бүрийн шатанд ажиллаж буй мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус хүмүүсээс бүрдсэн зорилтот бүлгийн ярилцлагууд,
  • НЭМС-ийг төгсөгчидтэй болон хандивлагчидтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагууд

Гарах үр дүн:

  • Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн магистрын сургалтыг сайжруулах зөвлөмж.  

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Соросын сан  

Төсөв: 2000 ам.доллар

Хамтран ажиллагчид: Эрүүл мэндийн яам, Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны яам

 

2007-06-27 10:13:06 Уншсан 2852 Хэвлэх

Secondary Content

Анхдугаар бага хурал

Мэдээлэл

Зэргийн шалгалт