Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Тамхины хуулинд өөрчлөлт оруулахыг дэмжих нөлөөллийн үйл ажиллагаа

Төслийн нэр: Тамхины хуулинд өөрчлөлт оруулахыг дэмжих нөлөөллийн үйл ажиллагаа

Он2003
 
Зорилго:  Тамхины хяналтын хуулинд тамхины үнийг нэмэгдүүлэх өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж өндөр түвшний бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчид болон олон нийтэд зориулсан нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах
Зорилт:
  1. Тамхины үнийг нэмэгдүүлэхийн ач холбогдлыг өндөр түвшний бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчид болон олон нийтэд ойлгуулах зорилгоор мэдээллийн эх сурвалж материалуудыг боловсруулж, хүргэх
  2. Улсын их хурлын гишүүдэд тамхины үнийн ач холбогдлыг тайлбарлахад чиглэсэн нөлөөллийн уулзалтыг зохион байгуулах
Үйл ажиллагаа:
  1. Хэвлэл мэдээлийн хэрэгслээр тамхины хор хөнөөлийг эдийн засаг, байгаль орчин, эрүүл мэндийн талаар өргөн сурталчлах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан
  2. Улсын их хурлын гишүүдэд тамхины хуулийн өөрчлөлтийг хэлэлцэхээс өмнө нөлөөллийн уулзалтыг зохион байгуулж үүнд ЭМЯ, эрүүл мэндийн чиглэлээр ажиллаж буй хандивлагч байгууллагуудыг оролцуулан дэмжлэг авсан.

Үр дүн: Энэхүү үйл ажиллагааны үр дүнд тамхины хуулинд өөрчлөлт оруулсан нөлөөлөл дэмжигдэж, тамхины татвар нэмэгдсэн.

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
 
Төсөв: $10000
 
Хамтрагч байгууллага: ЭМЯ, Монгол дахь ADRA олон улсын байгууллага
 

 

2007-06-27 10:06:13 Уншсан 2627 Хэвлэх

Secondary Content

Анхдугаар бага хурал

Мэдээлэл

Зэргийн шалгалт