Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

''Эрүүл мэнд, эдийн засагт учруулах архины дарамтыг судлах нь'' судалгааны ажлын тайланг хүргэж байна.

 

Нийгэмлэг нь Хууль зүйн яамны “Архидан согтуурахтай тэмцэх сан”-гийн дэмжлэгтэйгээр “Эрүүл мэнд, эдийн засагт учруулах архины дарамтыг судлах нь” судалгааны ажлыг 2015 оны 7-12 сарын хугацаанд амжилттай хийж дуусгалаа.

Судалгаанд архины хэрэглээний өнөөгийн байдалд дүгнэлт хийж, эрүүл мэнд, эдийн засагт учруулж буй дарамтыг шууд ба шууд бус зардлаар тооцоолж, анхан шатанд архидан согтуурахын эсрэг хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, цаашид архины хор уршигтай үр дагавар, нөлөөг бууруулахад анхаарах зүйлсийн талаар зөвлөмж боловсруулснаараа онцлог юм.

Та судалгааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл эндээс үзнэ үү.

 

2016-03-14 22:21:46 Уншсан 2801 Хэвлэх

Secondary Content

Анхдугаар бага хурал

Мэдээлэл

Зэргийн шалгалт