Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР ДАХЬ МАНЛАЙЛАЛ/МЕНЕЖМЕНТ сургалт

Нийгэмлэг нь "Эрүүл мэндийн салбар дахь манлайлал/менежмент" сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан, 2 кредиттэй сургалт зохион байгуулах эрхийг авсан.

Тус сургалтаар багаар ажиллахад манлайлах чадварын үүрэг, үр нөлөө, байгууллагын стратеги, зохион байгуулалт, үнэт зүйлс, үйл ажиллагаа, санхүүгийн менежментийн үндэс, хувь хүний зохион байгуулалт, үүрэг хариуцлагын талаар мэдлэгийг эзэмших болно.

Сургалтанд эрүүл мэндийн салбарын өөрийгөө хөгжүүлэх зорилготой бүхий л мэргэжилтнүүд хамрагдах ба үүнд байгууллагын удирдлага, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, чанарын менежер, эмч, сувилагч зэрэг болно.

Сургалтын хөтөлбөрийг эндээс үзнэ үү.

 

 

 

 

2015-03-10 00:57:52 Уншсан 3542 Хэвлэх

Secondary Content

Анхдугаар бага хурал

Мэдээлэл

Зэргийн шалгалт