Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Эрүүл мэндийн статистик

Агуулга:Эрүүл мэндийн статистикийн суурь мэдлэгийг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргахыг зорьсон. Статистик мэдээний боловсруулалт, дүн шинжилгээ, магадлал, хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд зэрэг уламжлалт сэдвүүдээс гадна эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд, компьютерийн хэрэглээ, дотоодын үнэлгээний түргэвчилсэн аргуудын талаар мэдлэг олгоно. 

Номын үнэ: 5 000 төгрөг

 

2014-12-05 03:52:14 Уншсан 3010 Хэвлэх

Secondary Content

Анхдугаар бага хурал

Мэдээлэл

Зэргийн шалгалт