Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Эрүүл мэндийн шинэчлэлийг зөв хийх нь

Агуулга: Гүйцэтгэлийг сайжруулж, тэгш байдлыг хангах гарын авлага. Номыг зохиогчид эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тогтолцоог хэрхэн боловсронгуй болгон сайжруулах талаар практик чиг баримжаа өгөхийн тулд дүн шинжилгээний олон төрлийн арга, олон улсын хэмжээний туршлагуудыг нэгтгэсэн байна. Эдийн засгийн дүн шинжилгээ, улс төрийн стратеги, менежментийн асуудалд тулгуурласан энэхүү бүтээл асуудал, бэрхшээлийг тодорхойлох, учир шалтгааныг оношлох, шийдэх арга замыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд уншигчдыг алхам алхмаар хөтөлнө

Номын үнэ: 10 000 төгрөг

 

2014-12-05 03:39:25 Уншсан 2987 Хэвлэх

Secondary Content

Анхдугаар бага хурал

Мэдээлэл

Зэргийн шалгалт