Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

"Олон нийтийг идэвхжүүлэх, олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах арга зүй" сургалт

Сургалт нь олон нийттэй ажиллах, олон нийтийг хөгжүүлэх, олон нийтийн төлөөх түншлэл, олон нийтийг идэвхжүүлэх дэвшилтэт стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн төлөвлөлт, боловсруулалт, үнэлгээний талаар мэдлэг, дадлага олгоход чиглэгдсэн болно.

Тус сургалтыг Эрүүл аюулгүй байдлын индекс (ЭАБИ)-ийн шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг сайжруулахад Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран гэрээ байгуулсны үндсэн дээр Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 152 хорооны ажилчдад 2014 оны 9 сарын 12 сарын хооронд зохион байгуулж байна.

 

2014-12-04 08:09:12 Уншсан 3309 Хэвлэх

Secondary Content

Анхдугаар бага хурал

Мэдээлэл

Зэргийн шалгалт