Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

"Хөрс, ус, агаарын бохирдлоос сэргийлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" сургалт

Сургалтаар орчны эрүүл мэндийн үндсэн ойлголтууд, агаар, ус, хөрсний бохирдол, химийн хортой бодисууд хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөхөөс гадна уур амьсгалын өөрчлөлт, түүнд дасан зохицох зэрэг сэдвүүд багтсан. Сургалтанд шаардлагатай гарын авлага хэвлэгдсэн.

Тус сургалтыг Эрүүл аюулгүй байдлын индекс (ЭАБИ)-ийн шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг сайжруулахад Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран гэрээ байгуулсны үндсэн дээр Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 152 хорооны ажилчдад 2014 оны 9 сарын 12 сарын хооронд зохион байгуулж байна.

 

 

2014-12-04 07:36:06 Уншсан 3157 Хэвлэх

Secondary Content

Анхдугаар бага хурал

Мэдээлэл

Зэргийн шалгалт