Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Эрүүл мэндийн статистик

Агуулга:Эрүүл мэндийн статистикийн суурь мэдлэгийг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргахыг зорьсон. Статистик мэдээний боловсруулалт, дүн шинжилгээ, магадлал, хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд зэрэг уламжлалт сэдвүүдээс гадна эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд, компьютерийн хэрэглээ, дотоодын үнэлгээний түргэвчилсэн аргуудын талаар мэдлэг олгоно. 

Номын үнэ: 5 000 төгрөг

Анагаах ухааны статистикийн хичээлийн тойм бол Epi Info-2000

Агуулга: Судалгааны үе шатууд, судалгааны зорилго, зорилтыг

Нотолгоонд суурилсан эрүүл мэндийн тусламж

Агуулга: Энэхүү ном нь өвчтөн болон хүн амын эрүүл мэндийн асуудлаар шийдвэр гаргадаг хүмүүст тэдгээр шийдвэрээ хамгийн сайн нотолгоонд тулгуурлан гаргахад туслах зорилготой бөгөөд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэхэд нотолгоонд тулгуурласан шийдвэр гаргах явдлыг нэмэгдүүлэх байдлаар зохион байгуулагдан бичигдсэн болно.

Номын үнэ: 6 000 төгрөг

Эрүүл мэндийн шинэчлэлийг зөв хийх нь

Агуулга: Гүйцэтгэлийг сайжруулж, тэгш байдлыг хангах гарын авлага. Номыг зохиогчид эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тогтолцоог хэрхэн боловсронгуй болгон сайжруулах талаар практик чиг баримжаа өгөхийн тулд дүн шинжилгээний олон төрлийн арга, олон улсын хэмжээний туршлагуудыг нэгтгэсэн байна. Эдийн засгийн дүн шинжилгээ, улс төрийн стратеги, менежментийн асуудалд тулгуурласан энэхүү бүтээл асуудал, бэрхшээлийг тодорхойлох, учир шалтгааныг оношлох, шийдэх арга замыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд уншигчдыг алхам алхмаар хөтөлнө

Номын үнэ: 10 000 төгрөг

Нийгмийн эрүүл мэндийн түгээмэл нэр томъёоны англи-монгол тайлбар толь

Агуулга: Эрүүл мэндийн бодлого боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах, мэдээлэл түгээхэд нийгмийн эрүүл мэндэд ашиглагдаж буй тодорхойлолт, илэрхийлэл, ерөнхий ойлголт, төсөөллийг нэг мөр болгох, тэдгээрийг эх хэлний онцлогт тохируулан буулгахад чиглэсэн.

Номын үнэ: 5 000 төгрөг

Эрүүл мэндийг дэмжих нь

Агуулга: Эрүүл мэндийг дэмжин ажилладаг төрөл бүрийн мэргэжлийн хүмүүсийн ажлын зорилго болон хүсч буй үр дүнгээ тодорхой мэддэг болоход нь амин чухал онолын мэдлэг, практик ажлын үндэс суурийг тавихад нь чиглэсэн болно. Энэ ном нь олон төрлийн мэргэжлийн хүмүүсийн хэрэглээнд нийцтэй бөгөөд тэдний ажилтай холбоотой жишээнүүдийг тусгаж, харилцааны аргыг ашигласан дасгалуудтай, уншиж судлàхад хялбар, дөхөмтэй ном юм.

Номын үнэ: 10 000 төгрөг

Шинэ нийгмийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөө

Description: C:UsersUserDesktopmaster plan.png

Номын нэр: Эрүүл мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөө

Тус мастер төлөвлөгөөг эндээс татаж авна уу.

Эрүүл мэндийн даатгалын хөгжлийн урт хугацааны стратеги

Description: C:UsersUserDesktopstrategy.png

Номын нэр: Эрүүл мэндийн даатгалын хөгжлийн урт хугацааны стратеги

Зориулалт: Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр ажилладаг мэргэжилтэн, эрүүл мэдийн даатгалын салбарт ажиллагчид, эрүүл мэндийн даатгалыг сонирхогч, судлаачид болон даатгуулагчид, даатгалын чиглэлээр мэдлэг авахыг хүссэн хэн ч ашиглах боломжтой.

Тус стратегийг эндээс татаж авна уу.

Гэр бүлийн сайн сайхны төлөө (Шинэ ном)

Эрэгтэйчүүдийн (болон эмэгтэйчүүдийн) гаргадаг хамгийн муухай зан авир болон зарим эрэгтэйчүүдийн нүүр тулахаас өөр аргагүй болсон нөхцөл байдлын уг шалтгаан нь архи дарсыг хэтрүүлэн хэрэглэх явдал юм. Хүнд хэцүү нөхцөлд ажиллах, ажил хөдөлмөр эрхлэхийн тулд өөр газарт шилжин суурьшиж улмаар ихэнх цагаа гэр бүлээсээ хол өнгөрөөх, ажилгүй болох болон үүнээс болж санаа зовох зэрэг нь зарим эрэгтэйчүүдийн хувьд архи дарс хэрэглэх шалтгаан нь болдог бөгөөд энэ тохиолдолд эрэгтэйчүүд бага зэрэг тайвшрахын тулд архи дарсыг хэрэглэдэг байна. 

өмнөх 1 дараах

Secondary Content

Анхдугаар бага хурал

Мэдээлэл

Зэргийн шалгалт